Impresszum és adatvédelem

A tartalomért felelős:

Management Consulting BT

Adószám: HU 26015547
Cégjegyzékszám: 01-06-310282
Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1118 Budapest, Menedékes utca 3. D. ép. 2. lház. 3. em. 7.

office@mconsultbt.com

Gondár Ildikó:        +36 30 658 91 90
Hr. Mag. Schitter:    +43 664 201 26 16

A weboldalt készítette és karbantartja:

Management Consulting BT

Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, hiánytalanságáért és minőségéért. A rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy fel nem használásából, illetve hibás vagy hiányos információk használatából eredő anyagi vagy eszmei kárra vonatkozó kártérítési igények a szerzővel szemben alapvetően nem érvényesíthetők, amennyiben a szerző részéről nem történt bizonyíthatóan szándékos vagy hanyag magatartás. Valamennyi ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, illetve hogy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen leállítsa.

Hivatkozások és linkek

Amennyiben közvetlenül vagy közvetve olyan hivatkozási célpontokra („linkek”) hivatkozunk, amelyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, úgy a szerző csak abban az esetben vállal felelősséget, ha ismeri a hivatkozott helyek tartalmát és jogsértő tartalom esetén technikailag meg tudná akadályozni a használatot. Az ezen túlmenő tartalmakért és különösen az ily módon rendelkezésre bocsátott információk használatából és fel nem használásából származó károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatója felel, amelyre a hivatkozás mutat, nem pedig az a szolgáltató, aki a linkeken keresztül csupán az adott megjelenésre hivatkozik.

Szerzői jog

A szerző arra törekszik, hogy a felhasznált képek, hanganyagok, videók és szövegek szerzői jogait minden egyes publikáció során figyelembe vegye, saját készítésű képeket, hanganyagokat, videókat és szövegeket használjon vagy licencmentes képeket, hanganyagokat, videókat és szövegeket alkalmazzon. A szerző saját készítésű megjelentetett objektumaihoz kapcsolódó szerzői jogok kizárólag az oldalak szerzőit illeti. Az ilyen képek, hanganyagok, videók és szövegek sokszorosítása vagy más elektronikus vagy nyomtatott kiadványban való felhasználása a szerző kifejezett írásos engedélye nélkül tilos.

Copyright

A honlapon közzétett objektumok szerzői joga az oldal üzemeltetőjének tulajdonában van. Ilyen grafikák, képek, hangdokumentumok, videokép sorozatok és szövegek elektronikus vagy nyomtatott úton történő sokszorosítása és felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett. A weboldaltulajdonos kezdeményezheti a jogsértő magatartás abbahagyását és a károk megtérítését. Ugyanígy képek illetve másolatok nem saját célra történő készítése, felhasználása is jogi lépéseket von maga után.

Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlaton belül személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek, postacímek) megadására lehetőség van, ezen adatok megadása a felhasználó által kizárólag önkéntes alapon történik. Valamennyi igényelt szolgáltatás és fizetés igénybevétele – amennyiben ez technikailag megoldható és elvárható – az ilyen adatok megadása nélkül, illetve anonim adatok vagy álnév megadása mellett is engedélyezett.

A jelen felelősségi nyilatkozat hatálya

A jelen felelősségi nyilatkozatot azon internetes oldal részének kell tekinteni, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben a jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy részben nem felelnek meg az érvényben lévő jogszabályoknak, a dokumentum fennmaradó részeinek tartalmát és érvényét ez nem érinti.

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Ezért adatainkat kizárólag a törvényi rendelkezések alapján dolgozzuk fel. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt az adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól honlapunkon.
Lépjen velünk kapcsolatba / A név és kontaktadatok feldolgozásáért a GDPR értelmében a felelős: a Management Consulting BT.
Elérhetőségek: a társaság címén, e-mailben a következő címen: office@mconsultbt.com vagy a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül.

Adatgyűjtés a kapcsolatfelvétel során

Amennyiben írásban, telefonon vagy űrlapunkon keresztül lép velünk kapcsolatba, az Ön által megadott adatokat feldolgozzuk, a törvényi rendelkezésekben előír határidőig megőrizzük, továbbá ezen információkat az Ön belegyezése nélkül harmadik személlyel, felekkel nem közöljük.
Amikor jelentkezik hozzánk, feldolgozzuk az Öntől származó adatokat, amelyeket a jelentkezési nyomtatványon Ön megad. Ezek az adatok: pl. a megszólítás, a titulus, a keresztnév, a vezetéknév, a születési dátum, a lakcím, az e-mail cím, a telefonszám, a mobilszám, az elérhetőség, a személyes fotó, a szakmai készségek, a végzettség és a szakmai tapasztalat a meghirdetett pozícióra. Ezen személyes adatok alapján vesszük fel Önnel a kapcsolatot egy esetleges érdeklődés esetén, illetve a jelentkezési dokumentumokon szereplő további adatokat a munkaerő felvétel céljából feldolgozzuk.
Személyre és az Ön vállalkozására szabott hírlevelünk megküldése céljából kérjük adják meg e-mail címüket, nevüket és vállalkozásuk nevét, valamint hozzájárulásukat, hogy elfogadják hírlevelünket. Amennyiben ezen adatok nem állnak rendelkezésünkre, úgy hírlevelünket nem tudjuk személyre, illetve vállalkozásra szabottan megküldeni.

Cookies

Webhelyünk cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlok, amelyeket a böngésző használatával tárolnak az eszközön. Kárt nem okoznak.
Cookie-kat használunk, hogy az ajánlatunk felhasználóbarát legyen. Egyes cookie-k tárolva maradnak a készüléken, amíg Ön nem törli őket. Mindez lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatás során.
Ha ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az tájékoztasson bennünket a cookie-k beállításáról, és ezt csak egyedi esetekben engedélyezheti. A cookie-k letiltása korlátozhatja weboldalunk működését.

Webszolgáltató

A webes szolgáltató a weboldalhoz való hozzáférést (az úgynevezett szervernaplófájlokban) tárolja. Többek között a következő adatok tárolódnak: a weboldal neve, a böngésző típusa, az operációs rendszer, a hivatkozó URL (korábban meglátogatott webhely), IP-cím és a felkeresett szolgáltató. Ezeket az adatokat csak statisztikai célokra rögzítik, és optimalizálják a tárhely biztonságát.

Webanalízis

Honlapunk a webanalízis szolgáltatást nyújtó Google Analytics, a Google, LLC ( “Google”), Amfiteátrum Parkway, Mountain View, CA 94043, USA függvényeit használja. Az összegyűjtött adatokat az EU-n kívül is feldolgozzák. Ezen célból olyan cookie-kat használnak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók weboldal használatának elemzését. Az így generált információ továbbításra kerül a szolgáltató szerverére és ott tárolódik.
Böngészőjének beállításával megakadályozhatja, hogy az ne tároljon cookie-kat.
Abban az esetben, ha IP címének anonim megjelenítését kéri, úgy a böngészőjén keresztül a Google az IP címét az európai unió tagállamain belül, illetve az európai gazdasági térségben korlátozza. Ebben az esetben csak egy lokalizáció lehetséges.
A webes elemző szolgáltatóval való kapcsolat az adatvédelmi védelmi megállapodásban szereplő EU-szabványos szerződési feltételeken alapul. További információt a Google adatvédelmi irányelveiben és felhasználási feltételeiben kaphat.
Az adatfeldolgozás a TGK 96. paragrafus 3) bekezdése, a 6.cikk 1) bekezdése szerinti követelményeknek, a DSGVO ide vonatkozó előírásainak megfelelően történik.
A törvényi előírásoknak megfelelően érdekünk, hogy ajánlatainkat és honlapunkat javítsuk.

Google térkép

Ez a webhely a Google Térképet használja a térképinformációk megjelenítéséhez, pl. az utazás tervezéséhez. A Google Térkép használatakor a Google a Webhelyek látogatói által gyűjtött, feldolgozott adatokat felhasználja a Térkép funkcióinak használatához. További információkat az adatfeldolgozásról a Google adatvédelmi irányelveiben és az Általános Szerződési Feltételeiben olvashat. Az adatvédelmi központban beállításait megváltoztathatja az adatok kezelése és védelme céljából.

Az adatok tárolásának időtartama

A felhasználói adatokat a törvényes megőrzési időn belül lementjük és megőrizzük. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rendszerünkből rutinszerűen töröljük, amennyiben már nem szükségesek egy szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokhoz.

Előírások aktualizálása

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezen előírásokat az üzleti követelményeknek megfelelően aktualizáljuk.

Jogok

Alapvetően Önt bármikor a következő jogok megilletik: felvilágosítás, helyesbítés, helyreigazítás, törlés, korlátozás, adatátviteli képesség, visszavonás és ellenzés. Ha úgy gondolja, hogy az adatok feldolgozása az adatvédelmi törvényt vagy adatvédelmi szempontból igényeit sérti, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk annak érdekében, hogy fennálló kérdéseket tisztázzuk. Természetesen panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz is. Ausztriában az adatvédelmi hatóság az illetékes hatóság.
Természetesen szívesen állunk rendelkezésére az adatvédelemmel kapcsolatos információk témájában a weboldalunkon.

Management Consulting BT
1118 Budapest, Menedékes utca 3. D.ép. 2.lház 3.em. 7.
office@mconsultbt.com
Gondár Ildikó: +36 30 658 91 90
Hr. Mag. Schitter: +43 664 201 26 16